Một hệ thống với một máy bơm Jet thêm mới Ejector lạnh

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Một hệ thống với một máy bơm Jet thêm mới Ejector lạnh

kỹ thuật phun điện lạnh, điều hòa không khí phụt

Lịch sự của các tác giả tương ứng. Tel .: + 86 29 82668738; fax: + 86 29 82668725.

địa chỉ E-mail: yujl@mail.xjtu.edu.cn (J. Yu).

Tải toàn bộ bài viết ở đây >> Một hệ thống với một máy bay phản lực bơm bổ sung mới Ejector lạnh

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến