Sứ mệnh của chúng tôi | HY-SAVE®

Sứ mệnh của chúng tôi | HY-SAVE®

Sứ mệnh của chúng tôi là để giảm lượng khí thải carbon gây ra bởi hệ thống lạnh trên toàn thế giới bằng cách giúp đỡ phát triển các công nghệ mới và cải tiến phương pháp hiện có.

phạm vi của chúng tôi các sản phẩm làm giảm năng lượng lãng phí và cho phép hàng ngàn công ty để đo lường và giám sát hiệu quả làm lạnh của họ và thực hiện đơn giản và hiệu quả.

 CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến