Giới thiệu của một chu kỳ Transcritical Co2 lạnh

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Giới thiệu của một chu kỳ Transcritical Co2 lạnh

Làm thế nào một công việc chu kỳ transcritical co2

Bài viết này mô tả các chu kỳ lạnh transcritical sử dụng CO2 như chất lỏng trong đó bao gồm với mát khí, mát Inter, hút dòng trao đổi nhiệt, ống mao quản và Rolling Piston loại 2-Stage CO2 Compressor làm việc. Việc áp dụng hệ thống tản nhiệt của Inter giữa 1st xả và 2nd hút giảm nhiệt độ khí xả 2nd. Việc áp dụng các hút dòng trao đổi nhiệt được kích hoạt để có một quá nhiệt đủ 1st hút. Việc áp dụng ống mao quản như một thiết bị mở rộng giúp hệ thống. Tải Full Điều >> Giới thiệu về chu trình Transcritical lạnh Sử dụng CO2

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến