Carbon Dioxide trong siêu thị lạnh

Carbon Dioxide trong siêu thị lạnh

Carbon-Dioxide-trong-Siêu thị-lạnh

Luận án này về mặt lý thuyết và thực nghiệm điều tra các khía cạnh khác nhau của việc áp dụng CO2 trong tủ lạnh siêu thị. Phân tích lý thuyết đã được thực hiện bằng mô hình mô phỏng máy tính được phát triển để mô phỏng CO2 hệ thống gián tiếp, NH3 / CO2 thác, mở rộng CO2 xuyên quan trọng và trực tiếp (DX) R404A. Các mô hình được hỗ trợ việc lựa chọn các giải pháp hệ thống CO2 để được kiểm tra bằng thực nghiệm và tạo điều kiện cho các thiết kế của NH3 / CO2 thác và giàn hệ thống kiểm tra xuyên rất quan trọng. Thực hiện đánh giá và tối ưu hóa hệ thống 'cũng đã được thực hiện.

HY-SAVE® sản xuất một loạt Bơm làm lạnh chất lỏng Co2 cho các hệ thống Cascade và tái lưu thông được xếp hạng tại thanh 50, thanh 60 và áp lực làm việc thiết kế thanh 75.

Tải toàn bộ bài viết tại đây >> Carbon Dioxide trong siêu thị lạnh

Bình luậnCẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến