Co2 Supermarket lạnh

Co2 Supermarket lạnh

Carbon Dioxide trong siêu thị lạnh

Luận án này nghiên cứu về mặt lý thuyết và thực nghiệm các khía cạnh khác nhau của ứng dụng CO2 trong điện lạnh siêu thị. Phân tích lý thuyết đã được thực hiện bằng cách sử dụng các mô hình mô phỏng máy tính được phát triển để mô phỏng hệ thống CO2 gián tiếp, dòng NH3 / CO2, CO2 chuyển tiếp tới hạn và mở rộng trực tiếp (DX) R404A. Các mô hình đã hỗ trợ việc lựa chọn các giải pháp hệ thống CO2 được kiểm tra thực nghiệm và […]

Xem


CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến