LPA®-SS-080 (Series)

LPA®-SS-080 (Series)

Bơm chất làm lạnh lỏng Co2 hiện được xếp hạng ở 80 bar

Tất cả các máy bơm chất làm lạnh lỏng HYSAVE® LPA® đã được chỉ định áp suất làm việc theo thiết kế là 80 bar nhờ những hạn chế thiết kế rất quan trọng do đội ngũ kỹ thuật của họ thiết kế trong năm qua. Nhóm HYSAVE hoan nghênh tin tức và tăng cường các cơ sở kiểm tra áp suất và kiểm tra rò rỉ khí heli để đáp ứng với những áp suất hoạt động cao hơn này theo […]

Xem

LPA® 860-SS-080-VSD-B-K65

860-SS-080-VSD-B-K65 | 4 đến 30 GPM | Max Head 50 feet Model 860 hiện đang được sản xuất cho áp suất hoạt động cao hơn được thiết kế đặc biệt cho mạch Co2 được đánh giá ở áp suất hoạt động thiết kế 80 bar. Các kết nối đầu vào và đầu ra được cung cấp bằng vật liệu K65. Động cơ có thể được cung cấp dưới dạng tốc độ cố định 50 / 60hz hoặc tốc độ thay đổi. Tái bút […]

Xem


CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến