Điều hòa không khí lạnh DX Free Cooling

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Điều hòa không khí lạnh DX Free Cooling

DXFC-R290-SPLIT-UNIT-L

Bình luận

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến