DXFC ™ Modular 150 Kw 8 nhiệm vụ giờ lạnh theo yêu cầu

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

DXFC ™ Modular 150 Kw 8 nhiệm vụ giờ lạnh theo yêu cầu

DXTS-Module-150KW-6HR

40 Tôn modular DX Lưu trữ nhiệt với cuộn dây quạt DXFC ™ tùy chọn để sạc xung quanh trong thời gian lạnh hơn có sẵn để phát triển hơn nữa.

trở lại

One Response to "DXFC ™ Modular 150 Kw 8 nhiệm vụ giờ lạnh on Demand"

  1. Đánh dấu nói:

    Chào bạn. Đâu là những máy nén nằm cho mát các tế bào lưu trữ?

Bình luận

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến