Đáp ứng nghĩa vụ CSR

Đáp ứng nghĩa vụ CSR

Các chính phủ trên toàn thế giới được giới thiệu pháp luật công ty Trách nhiệm xã hội (CSR) đòi hỏi các doanh nghiệp phải giảm phát thải CO2 của họ.

Ngoài ra, như vấn đề "xanh" ngày càng trở nên quan trọng, các công ty mà có thể chứng minh họ rất thân thiện hơn với môi trường có nhiều thành công trong việc giành các hợp đồng kinh doanh mới có giá trị.

Bằng cách cắt tiêu thụ năng lượng của bạn và do đó lượng khí thải CO2 của bạn, HY-SAVE® giúp bạn đáp pháp luật về môi trường và làm cho doanh nghiệp của bạn hấp dẫn hơn cho khách hàng mới và hiện có.

 CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến