Đánh giá của siêu thị Co2 Hệ thống lạnh

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Đánh giá của siêu thị Co2 Hệ thống lạnh

Đánh giá của siêu thị chu kỳ lạnh co2

Bởi Sara Johansson: Luận án này là một phần của một dự án lớn, nơi hệ thống lạnh siêu thị với CO2 sẽ được đánh giá và so sánh với các hệ thống thông thường hơn mà không carbon dioxide. Điều này sẽ đưa ra một dấu hiệu cho thấy nếu CO2 thể được sử dụng tại các siêu thị và nếu công nghệ này đã sẵn sàng để được thương mại hóa hơn.

Đánh giá của siêu thị Co2 Hệ thống lạnh >> Tải tài liệu đầy đủ ở đây (8.5Mb)

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến