Nghiên cứu thực nghiệm trên hệ thống lạnh R-134a sử dụng một hai giai đoạn phụt như một thiết bị mở rộng

Nghiên cứu thực nghiệm trên hệ thống lạnh R-134a sử dụng một hai giai đoạn phụt như một thiết bị mở rộng

experimental_study_on_r134a_refrigeration_system_using_a_two_phase_ejector_as_an_expansion_device

[EXTERNAL] Cơ học chất lỏng, Kỹ thuật nhiệt và Phòng thí nghiệm nghiên cứu dòng chảy đa pha (FUTURE), Khoa Cơ khí, Đại học Công nghệ Thonburi, Bangmod, Bangkok 10140, Thái Lan King Mongkut

Nhận 8 tháng 2006; chấp nhận 14 tháng 2007
Có sẵn trực tuyến 2 2007 tháng sáu

Tóm tắt:

Bài viết này là sự tiếp nối của các tác giả tác phẩm trước đó. Trong giấy hiện nay, hiệu suất của chu trình làm lạnh sử dụng một
hai giai đoạn phụt như một thiết bị mở rộng đang điều tra thực nghiệm. Chất làm lạnh R-134a được sử dụng như chất lỏng làm việc. vòi phun động cơ có
ba đường kính ổ cắm khác được kiểm tra. dữ liệu thử nghiệm mới chưa từng được thấy trước đây được trình bày trên các tác động của
thông số bên ngoài tức là nhiệt độ tản nhiệt và nguồn nhiệt trên hệ số hiệu suất và các thông số khác nhau có liên quan tức là
tốc độ chính khối lượng dòng chảy của chất làm lạnh, lưu tốc khối trung học của chất làm lạnh, tỷ lệ tuần hoàn, áp suất bay hơi trung bình,
tỷ lệ nén, nhiệt độ xả và khả năng làm mát. Những ảnh hưởng của kích thước của ổ động cơ phun trên hiệu năng hệ thống
cũng được thảo luận.

Tải về toàn bộ các giấy ở đây>> Nghiên cứu thực nghiệm trên hệ thống lạnh R-134a sử dụng một hai giai đoạn phụt như một thiết bị mở rộng

Bình luận

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến