GPG 207 Chi phí tòa nhà hiệu quả năng lượng thấp

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

GPG 207 Chi phí tòa nhà hiệu quả năng lượng thấp

GPG207

Điều này GPG 207 Hướng dẫn cung cấp bất động sản và quản lý khoa học với một cái nhìn tổng quan về các vấn đề năng lượng và chi phí chính để xem xét khi lập kế hoạch xây dựng và nâng cấp mới các dự án. Nó đưa ra lời khuyên về việc áp dụng một cách tiếp cận chiến lược hiệu quả năng lượng và áp dụng chiến lược cho một dự án. các biện pháp hiệu quả năng lượng áp dụng cho một loạt các tòa nhà giáo dục và cao hơn được đánh dấu bằng một lựa chọn các nghiên cứu trường hợp.

Tải Hướng dẫn >> GPG 207

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến