Trang web chính thức HY-SAVE® Inclusive 7 năm bảo hành - LPA® Bơm

Trang web chính thức HY-SAVE® Inclusive 7 năm bảo hành - LPA® Bơm

CO2-LPA-860

7 năm warranty- trên tất cả các máy bơm LPA®

Với hàng chục ngàn LPA® bơm trong lĩnh vực này chạy hoàn hảo trong hơn năm qua 20, HY-SAVE® tự hào cung cấp một bảo hành mở rộng năm 7 mở rộng trên bất kỳ bộ phận. bảo hành mở rộng được cung cấp với bất kỳ mới LPA bơm mua vào và sau ngày 2011.

Mỗi bơm có kích thước trung bình LPA® tiết kiệm 40,000 để 80,000 kwh mỗi năm trong một môi trường thương mại. HYSAVE® LPA® Công nghệ đảm bảo với bạn rằng lợi tức đầu tư (ROI) được đảm bảo để đáp ứng giảm trong sáng kiến ​​năng lượng. Liên hệ chúng tôi để đăng ký máy bơm LPA® của bạn ngày hôm nay.

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến