Giới thiệu The New rỉ SteelSeries LPA®

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Giới thiệu The New rỉ SteelSeries LPA®

875-SS-050-B

Mẫu 875-SS-050 | 8 để 45 GPM | chân đầu 60

Để đáp ứng với nhu cầu của áp lực làm việc cao hơn, loạt thép không gỉ mới LPA®-SS-050 đã được thiết kế để làm việc đó.

Đơn giản, đáng tin cậy và linh hoạt đã được các dấu hiệu của các thương hiệu LPA® của máy bơm trong hơn 30 năm.

Ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn; DX miễn phí làm mát, DX lưu trữ nhiệt, Phân phối gas lạnh và khuếch đại áp lỏng.

Bình luận

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến