Giới thiệu The New rỉ SteelSeries LPA®

Highlight sản phẩm

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Giới thiệu The New rỉ SteelSeries LPA®

875-SS-050-B

Mẫu 875-SS-050 | 8 để 45 GPM | chân đầu 60

Để đáp ứng với nhu cầu của áp lực làm việc cao hơn, loạt thép không gỉ mới LPA®-SS-050 đã được thiết kế để làm việc đó.

Đơn giản, đáng tin cậy và linh hoạt đã được các dấu hiệu của các thương hiệu LPA® của máy bơm trong hơn 30 năm.

Ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn; DX miễn phí làm mát, DX lưu trữ nhiệt, Phân phối gas lạnh và khuếch đại áp lỏng.

Để lại lời nhắn

 

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến