Hệ thống giao hàng lỏng

Hệ thống giao hàng lỏng

LDS ™ Hệ thống giao hàng lỏng

Chức năng của LDS ™ Hệ thống giao hàng lỏng là cung cấp 100% chất lỏng để các van mở rộng để cải thiện hiệu suất hệ thống cho các hệ thống có đường dài lỏng hoặc các vấn đề hồ, mất năng lực hoặc các vấn đề khác vốn có với tốc độ dòng chảy lạnh thấp và hồi dầu kém ở nhiệt độ ngưng tụ thấp.

.875-tăng-158-auto-bypass1.8c

Trong khí hậu nóng hơn, đèn flash loại bỏ khí do tăng năng lượng mặt trời. Tỷ lệ tiết kiệm đạt được phụ thuộc vào mức độ hệ thống làm lạnh của hiện tại của hiệu quả và vị trí địa lý. tiết kiệm thêm được đạt được khi hệ thống có dòng chất lỏng dài, hoặc nếu các dòng chất lỏng tăng hơn 3m (10 ').

hệ thống phân phối chất lỏng


CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến