Hệ thống giao hàng lỏng

Hệ thống giao hàng lỏng

LDS ™ Hệ thống giao hàng lỏng

Chức năng của LDS ™ Hệ thống giao hàng lỏng là cung cấp 100% chất lỏng để các van mở rộng để cải thiện hiệu suất hệ thống cho các hệ thống có đường dài lỏng hoặc các vấn đề hồ, mất năng lực hoặc các vấn đề khác vốn có với tốc độ dòng chảy lạnh thấp và hồi dầu kém ở nhiệt độ ngưng tụ thấp.

.875-tăng-158-auto-bypass1.8c

Ở những vùng khí hậu nóng hơn, quá trình khử khí bốc lên do thu được năng lượng mặt trời. Phần trăm tiết kiệm được phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của hệ thống lạnh hiện tại và vị trí địa lý. Tiết kiệm thêm sẽ đạt được khi hệ thống có đường chất lỏng dài hoặc nếu đường chất lỏng tăng hơn 3m (10 ′).

hệ thống phân phối chất lỏng
CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến