Khuếch đại áp suất chất lỏng - Tiết kiệm năng lượng lạnh

Khuếch đại áp suất chất lỏng - Tiết kiệm năng lượng lạnh

Cylinder_Head_Cooling_Liquid_Injection

Khuếch đại áp suất chất lỏng, (LPA®) được phát minh bởi HY-SAVE trong 1986 vẫn là công nghệ tiết kiệm năng lượng hiệu quả nhất hiện có cho điện lạnh thương mại hoặc điều hòa không khí.

LPA hoạt động bằng cách tăng cường chất làm lạnh lỏng thông qua hệ thống lạnh. Bằng cách tăng áp suất của chất lỏng, nhiệt độ bão hòa liên quan được tăng lên, trong khi nhiệt độ chất lỏng vẫn giữ nguyên. Chất lỏng trở thành làm mát phụ; giảm khả năng nhấp nháy trước van mở rộng. Với LPA, doanh nghiệp của bạn sẽ được hưởng hiệu quả cao hơn, rút ​​điện thấp hơn và tiết kiệm chi phí đáng kể.

Bình luận

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến