LPA®-809-DS-075

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

LPA®-809-DS-075

đơn giản-cậy-linh hoạt

Trong giai đoạn phát triển, Model 809-DS (Dual Stage) SS LPA® bơm. Áp lực hoạt động thiết kế đã được trao tặng PS 75 bar (tối đa thanh 107 áp suất vận hành cho phép). Được phát triển với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu và cân nhắc hút đầu dương ròng trong tâm trí, mới 809-DS-075 đáp ứng các tiêu chí. Chảy 1 để 5 GPM Max. Trưởng 40 feet (60hz) [...]

Bình luận

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến