LPA mẫu 875 Lắp đặt

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

LPA mẫu 875 Lắp đặt

LPA-875-BR-044-B

Một sửa chữa nhanh chóng và đơn giản để đảm bảo hiệu quả tối đa hệ thống và 100% giao hàng lỏng cho van mở rộng. mẫu 875 lắp đặt gần kề với một máy thu đứng.

mô hình 875

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến