LPA - Retrofit tại Trung tâm phân phối Ireland Spa, lạnh Năng lượng Tiết kiệm 38%

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

LPA - Retrofit tại Trung tâm phân phối Ireland Spa, lạnh Năng lượng Tiết kiệm 38%

lpa-retrofit-4 hoàn thành

LPA® hoàn thành trang bị thêm. tiết kiệm năng lượng điện lạnh đã được thực hiện tại 38%. Ngưng tụ áp lực trước đây đã được tổ chức nhân tạo cao tại 16 bar (232psi) để duy trì việc làm mát và cung cấp cho khí nóng rã đông theo yêu cầu. Bây giờ với LPA® cài đặt, những áp lực đã được giảm xuống 9 bar (130psi) nâng cao hiệu quả hệ thống bằng cách 38% mỗi năm.

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến