LPA - Retrofit tại Trung tâm phân phối Ireland Spa, LPA bơm thu nước lân cận.

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

LPA - Retrofit tại Trung tâm phân phối Ireland Spa, LPA bơm thu nước lân cận.

lpa-retrofit-2

Hình trên LPA 875-BR-044-B ở vị trí đang chờ công tác ống thu LPA trang bị thêm với các cửa hàng đáy lý tưởng để đảm bảo cung cấp chất làm lạnh dạng lỏng tốt cho LPA® ở áp suất ngưng tụ thấp và hiệu quả cao hơn. An LPA trang bị thêm thường có thể mất trung bình 2 để 3 ngày làm việc để hoàn thành mỗi mạch.

lpa trang bị thêm

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến