LPA - Retrofit tại Trung tâm phân phối Ireland Spa, trước khi ngưng bay hơi được hấp quá

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

LPA - Retrofit tại Trung tâm phân phối Ireland Spa, trước khi ngưng bay hơi được hấp quá

lpa-retrofit-3

Trước đây tại Trung tâm Phân phối Spa ở Bắc Ireland bình ngưng bay hơi vận hành ở nhiệt độ cao hơn nhiều khi nhìn thấy số lượng mất mát trôi hoặc bốc hơi nước diễn ra. Bây giờ với tiêm chất lỏng mất nước được cài đặt đã được giảm xuống bằng không và sự tích về quy mô trong bình ngưng loại bỏ. nhiệt độ xả đã giảm 50 ° C (100F) đủ đủ thấp để ngăn chặn sự hình thành quy mô, duy trì hiệu suất cao nhất.

trung tâm phân phối thủy lực

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến