Làm lạnh hiệu quả hơn với LPA®

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Làm lạnh hiệu quả hơn với LPA®

HY-TIẾT KIỆM-Làm-lạnh-More-hiệu quả

công nghệ HY-SAVE® cung cấp tiết kiệm năng lượng đáng kể mà trả lại phản ánh kịp thời làm lạnh hơn efficient. Đối với các ứng dụng DX tiết kiệm đáng kể có thể được thực hiện, thường lên đến 40%, nhiệt độ môi trường cho phép. Bởi đơn giản là làm giảm nhiệt độ ngưng tụ từ 32 ° C để 18 ° C nó sẽ cung cấp tiết kiệm được khoảng 23%. Vì chi phí năng lượng tiếp tục tăng lên, càng có nhiều bạn đạt được. công nghệ của chúng tôi cũng làm giảm số lượng của chất làm lạnh đắt tiền yêu cầu, và giảm thiểu tải trên máy nén và quạt, cắt bảo trì của bạn chi phí quá.

Xem Brochure ... HY-TIẾT KIỆM-Làm-lạnh-More-hiệu quả

làm lạnh hiệu quả hơn

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến