Sản xuất Chế tạo

Sản xuất Chế tạo

Thiết kế độc quyền và sản xuất;

HY-SAVE® đã được sản xuất một loạt các LPA® BơmHệ thống Phân phối chất lỏng (LDS ™) để tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống làm lạnh và sản xuất trong vòng hơn 35 năm.

Họ cung cấp thiết kế độc quyền và sản xuất dịch vụ OEM tại Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu và Châu Á quan tâm đến việc phát triển sản phẩm và các ứng dụng riêng biệt khác.

Nhiệm vụ toàn cầu về giảm thiểu năng lượng và các ứng dụng làm lạnh LPA® đã dẫn họ mở rộng sang các cơ sở R & D mới được bao gồm trong Chỉ thị Thiết bị Áp lực Châu Á (PED), British BSI, Tiêu chuẩn UL Mỹ và Canada.

Trong sản xuất, với sự ra đời của chất làm lạnh tự nhiên, họ đã phát triển một loạt các Co2 LPA® bơm cho phù hợp với một loạt các ứng dụng. mô hình mới nhất của họ bao gồm một loạt các chất lượng cao siêu tới hạn Co2 LPA® máy bơm đánh giá ở 125 thanh cho môi trường ấm và thiết bị an toàn. các tiêu chuẩn và công nhận của là;

chấp thuận

Dưới phù hợp với UL và Sản xuất theo Giấy chứng nhận PED 2014 / 68 / EU số CE685625

EN ISO 15613: 2004 EN ISO 9606-1: 2013 EN 12516-3: 2002

BS EN 12797: 2000 BS EN 378-1: 2008 BS EN 1982: 2008 BS EN 13445-2: 200 + A2: 2006 BS EN 14276-2: 2007 BS EN 14276-1: 2006 BS EN 378-2: 2008 BS EN 809: 1998

ASTM B62-02, ANSI B16.22, ANSI B31.5, ASME Sec. VIII, ANSI / ASRAE 15 ASTM B280, AWSA5.8

Cơ Cuộc sống Wet-End + 20 năm - Cơ Cuộc sống Cánh + 100,000 giờ - Cơ Endurance + 300,000 Cycles - Cơ thọ động cơ 12 để 15 năm

Sub-Critical

Áp lực thử nghiệm Nitơ 930 psi (64.2 bar) - Sức mạnh Tested 2,175 psi (150 bar)

Rò rỉ Tested Helium phút 6.4 x10-7 Mbar.l / s.

UL mỏi Tested 100 psi 930 psi (7 để 64.2 bar) chu kỳ 250,000

Bảo hành mở rộng Tùy chọn - 7 Years

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến