Master Class, Về Khuếch đại áp lỏng

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Master Class, Về Khuếch đại áp lỏng

Master-Class-Part-42-lỏng áp suất khuếch đại

Các ứng dụng của LPA® (Liquid khuếch đại áp lực cao) với một hệ thống làm lạnh hoặc điều hòa không khí cung cấp các phương tiện mà làm giảm đáng kể áp lực ngưng tụ có thể được cho phép.

Tải tài liệu đầy đủ Master-Class-42-Giới-lỏng áp suất khuếch đại (1.6Mb)

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến