Mẫu 833 DXFC ™ Air nước trao đổi nhiệt

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Mẫu 833 DXFC ™ Air nước trao đổi nhiệt

DXFC-Model-833-IND-2-to-15-GPMa

DXFC ™ Air để làm lạnh nước truyền nhiệt dựa; Mẫu 833 1.5 để 15 GPM

Air cho các ứng dụng truyền nhiệt dựa lạnh nước bao gồm DX sản xuất làm lạnh, lưu trữ nhiệt DX, DX miễn phí làm mát và "về nhu cầu làm lạnh"Khi điều kiện ngoài trời được áp dụng.

Chúng tôi cung cấp khả năng tốc độ dòng chảy lên đến 85 GPM mỗi mạch, tương thích với hầu hết các hỗn hợp chất làm lạnh bao gồm Co2, Propane và Amoniac

Bình luận

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến