Trung tâm phân phối mô hình 875 ở Holland Kho Lạnh - 35% năng lượng tiết kiệm giảm

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Trung tâm phân phối mô hình 875 ở Holland Kho Lạnh - 35% năng lượng tiết kiệm giảm

875-BR-044-PHÂN PHỐI CTR

Một trung tâm phân phối cũng biết ở Hà Lan mới đây đã được cài đặt mẫu 875 thấy ở trên để cải thiện đáng kể hiệu suất tiết kiệm năng lượng làm lạnh kho lạnh của họ. Các rack máy nén nằm 18 feet (6 mét) bên dưới van mở rộng được cung cấp một 35 để 40% cải thiện tiết kiệm năng lượng làm lạnh bằng cách vượt qua sự sụt giảm áp lực dòng chất lỏng bằng cách sử dụng các máy bơm LPA®.

tiết kiệm năng lượng kho lạnh

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến