Mô hình 875 Surge Loại lỏng Receiver

Highlight sản phẩm

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-EA

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Mô hình 875 Surge Loại lỏng Receiver

875-tăng-158-auto-bypass1.8c

hồ sơ cá nhân tăng thu loại chất lỏng thấp với 1-5 / 8 "auto by-pass. Do hạn chế về chiều cao hệ thống, người nhận chất lỏng đã được chuyển đổi sang một loại đột biến.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến