Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% đến 40% năng lượng điện sử dụng

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% đến 40% năng lượng điện sử dụng

hysave-khuyến mãi

Trong "khuếch đại áp lỏng" như thế nào là sức mạnh của tôi bị lãng phí?

Hiện ngày thiết kế với điều khiển áp lực đầu đã phát triển một số năm 65 trước. áp lực đầu cao hơn được thiết kế thành một lạnh hệ thống vì vậy nó sẽ hoạt động tốt ở nhiệt độ ngoài trời thấp hơn. Những áp lực cao hơn là cần thiết để ngăn chặn khí flash và cung cấp chất làm lạnh đến lạnh cuộn dây làm mát. Nguồn chi phí một nửa thế kỷ trước đã không phải là một yếu tố để các chi phí gia tăng của hoạt động với hiệu quả thấp hơn không quan trọng. Theo chi phí năng lượng ngày nay, thiếu hiệu quả là một phần không thể chấp nhận của những người thân lạnh trên không. Xem Brochure: Cải thiện-lạnh-Dynamics-LPA

lạnh

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến