Novozymes Biopharma Case Study LPA lỏng khuếch đại áp

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Novozymes Biopharma Case Study LPA lỏng khuếch đại áp

Novozymes hợp nghiên cứu

Novozymes Biopharma Anh, một nhà lãnh đạo thế giới trong công nghệ sinh học, vừa mới cài đặt LPA® Máy bơm vào quá trình nhà máy của họ và hệ thống làm mát thoải mái và đã thực hiện tiết kiệm năng lượng đáng kể như một kết quả.

hệ thống nước lạnh hoạt động với LPA® máy bơm cài đặt đã thấy tiết kiệm năng lượng của 33% trong năm đầu tiên hoạt động của mình và thoải mái trên mục tiêu để đáp ứng mục tiêu của một tháng trở lại 18 Novozymes '.

Tải Case Study >> HY-TIẾT KIỆM-Case-Study-Novozymes-lỏng áp suất khuếch đại-LPA

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến