Sản xuất của chúng tôi Carbon Initiative Giảm | HY-TIẾT KIỆM

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Sản xuất của chúng tôi Carbon Initiative Giảm | HY-TIẾT KIỆM

hysave sản xuất

Chúng tôi đã chuyển nhà máy sản xuất chính của chúng tôi đến gần hơn với hải cảng địa phương của chúng tôi ...

Trước đây sản xuất tiểu hội đồng của chúng tôi đã được vận chuyển một khoảng cách 290 dặm trở lại mỗi ngày bằng đường bộ mà đã được giảm xuống 11 trở dặm mỗi ngày.

Giảm Carbon môi trường Tín 33,145 kg hoặc 73,052 lb / năm

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến