Gia cầm Case Study Farm, LPA® Tiết kiệm Năng lượng

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Gia cầm Case Study Farm, LPA® Tiết kiệm Năng lượng

gia cầm hợp nghiên cứu

Một công ty chế biến gia cầm ở Anh đã nhìn thấy nó của mùa thu tiêu thụ năng lượng gần 38% kể từ khi cài đặt LPA® máy bơm để thiết bị làm mát thịt gà của họ trong 2009.

Là một phần của chương trình, LPA® máy bơm được thiết kế vào hệ thống làm lạnh tại chỗ ở Vương quốc Anh. Điều này đã dẫn đến sự gia tăng cần nhiều hiệu quả hệ thống cùng với cắt giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.

Tải Case Study >> HY-TIẾT KIỆM-Case-Study-GIA CẦM-FARM-UK-lỏng áp suất khuếch đại-LPA

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến