PumpPro III Version 2 1.07

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

PumpPro III Version 2 1.07

VM-PP3-V12

Thế hệ thứ ba PumpPro3 điều khiển được phát triển bởi HY-SAVE® trong 2001 để kiểm soát hoạt động chính xác của LPA® bơm trong bất kỳ ứng dụng và để bảo vệ chống lại sự mất chất làm lạnh, mồi hoặc hiệu năng hệ thống không ổn định. Phiên bản gần đây 3 hiện nay bao gồm tùy chọn GPRS / kết nối Ethernet để theo dõi và báo cáo mức độ lạnh thấp trong khi hoạt động.

One Response to "PumpPro III Version 2 1.07"

  1. người sử dụng nói:

    Là loại kiểm soát cần thiết? Tôi có thể sử dụng các mức chất lỏng trong người nhận?

Bình luận

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến