Chất lượng lạnh Máy bơm làm lạnh tự nhiên

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Chất lượng lạnh Máy bơm làm lạnh tự nhiên

tự nhiên-lạnh-máy bơm

LPA® (Liquid Pressure Khuếch đại) cho làm lạnh tự nhiên

HY-SAVE® đã được sản xuất một loạt các chất lượng cao của LPA® bảo trì miễn phí Máy bơm cho hơn 30 năm.

Kể từ 2007, các dòng sản phẩm đã được mở rộng để bao gồm mô hình áp lực cao để lưu trữ nhiệt Co2, trung bình và các ứng dụng siêu thị tái lưu thông thấp.

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến