Wika PT1000 Cảm biến nhiệt độ

Wika PT1000 Cảm biến nhiệt độ

REMARC-PT1000

Wika PT1000 Cảm biến nhiệt độ

Phạm vi: -50C để 100C

Mã lệnh: VM-008-MON

trở lại

Được đóng lại.CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến