Giám sát Năng lượng nhiệt

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Giám sát Năng lượng nhiệt

hysave màn hình

Performance Monitor V3

  • con số hiệu suất kW / tấn
  • báo cáo năng lượng thời gian thực

Ban đầu giới thiệu như là một giải pháp hiệu quả để theo dõi hiệu suất làm lạnh đã được mở rộng để đo lường hiệu quả lưu trữ nhiệt và cách sử dụng. Hoàn toàn tự động, báo cáo được tạo ra trong thời gian thực dựa trên áp lực hệ thống, nhiệt độ, mức tiêu thụ năng lượng và nhu cầu năng lượng lưu trữ nhiệt trong khi cũng theo dõi mức tiêu thụ năng lượng và do đó chi phí vận hành.

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến