Rà soát Ejector Thiết kế thông số và Hình học cho lạnh và ứng dụng điều hòa nhiệt độ

Highlight sản phẩm

Mẫu LPA® 860-SS-075

860-SS-075-B | 4 để 30 GPM | Max Head 50 chân PS

Các nguyên tắc nhiệt động lực học của LPA

Hầu hết lạnh và điều hòa không khí các hệ thống hiện tại lãng phí 20% xuống còn 40% của

Rà soát Ejector Thiết kế thông số và Hình học cho lạnh và ứng dụng điều hòa nhiệt độ

review_of_ejector_design_parameters_geometry_refrigeration_air-conditioning_applications

[EXTERNAL] Tóm tắt:

Trong bài báo này, một mô hình nhiệt động lực học của chu kỳ làm lạnh CO2 chuyển tiếp mở rộng ejector-mở rộng được phát triển.Các hệ thống CO2 chuyển tiếp cơ bản cho thấy hiệu suất năng lượng thấp do mất mát lớn về điều chỉnh của chúng. Thay thế van tiết lưu bằng máy phun là biện pháp hiệu quả để khôi phục một số năng lượng bị mất trong quá trình mở rộng. Hiệu quả của việc giảm áp suất vòi hút (SNPD) về hiệu suất chu trình được thảo luận. Kết quả cho thấy rằng SNPD có ít tác động đến tỷ lệ cuốn hút. Có một SNPD tối ưu cho phép áp suất hồi phục tối đa và COP theo một điều kiện nhất định. Giá trị của SNPD tối ưu chủ yếu phụ thuộc vào hiệu suất của vòi động cơ và vòi hút, nhưng về cơ bản nó độc lập với nhiệt độ bốc hơi của nhiệt độ và nhiệt độ làm mát khí.

Courtesy of B.ELHUB, MOHAMED AZLY ABDUL AZIZ, Mohd Khairul ANUAR BIN SHRIF SOHIF MAT, Solar viện nghiên cứu năng lượng (SERI) UniversitiKebangsaan Malaysia UKM 43600 UKM, Bangi Selangor, MALAYSIA

Tải về toàn bộ các giấy ở đây >> Review_of_ejector_design_parameters_geometry_refrigeration_air_conditioning_applications

Bình luận

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến