sơ đồ ph HY-DRY ™

sơ đồ ph HY-DRY ™

hiệu quả làm mát cao hơn là đạt được khi uilding của bạn không còn là gánh nặng với độ ẩm cao. Khi độ ẩm bị giảm, làm mát của bạn tăng lên. Hãy tham khảo các sơ đồ ph dưới đây để xem có bao nhiêu làm mát tăng nhạy cảm với độ ẩm thấp trong tòa nhà của bạn. By de-ẩm, HY-DRY ™ có thể đạt được làm mát nhiều hơn cho tiền của bạn. Sơ đồ ph dưới đây cho thấy những cải tiến đã đạt được.

Biểu đồ kỹ thuật trong ph lạnh cho thấy cải tiến với LPA

sơ đồ ph

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến