LPA® Tour Trang 11

LPA® Tour Trang 11

Đối với áp lực đầu nổi với, không có ảnh hưởng xấu đến độ tin cậy ... trước | Kế tiếp

lpa

dự án

"Đối với áp lực nổi đầu với, không có ảnh hưởng xấu đến độ tin cậy khi áp suất giảm xuống dưới 89F (32 ° C). Trong thực tế, làm giảm áp lực ngưng tụ làm giảm tỉ lệ nén và thường có một tác động tích cực trên cả hai tiêu thụ năng lượng và tuổi thọ. Các LPA® sẽ không xung đột với Copeland Bảo hành. "

lpa

Richard E. Turner - Copeland Tổng công ty - Hỗ trợ kỹ thuật lạnh

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến