LPA® Tour Trang 03

LPA® Tour Trang 03

trước | Kế tiếp

Hệ thống tiêu chuẩn mà không LPA

Nếu bạn đã được đưa ra lựa chọn trả kwh 1.14 mỗi tấn làm mát hoặc trả tiền cho chỉ .57 kwh mỗi tấn, mà bạn sẽ chọn?

Bây giờ bạn có lựa chọn đó. Trong nhiều năm qua, ngành công nghiệp làm lạnh đã được dạy về sự cần thiết của hệ điều hành với áp lực cao đầu. Thật vậy, nếu áp lực đầu được hạ thấp, hiệu quả làm mát của thiết bị bay hơi đã giảm bớt.

slide2

lpa

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến