LPA® Tour Trang 06

LPA® Tour Trang 06

trước | Sau

Flash Gas?

Chúng ta làm gì với dư thừa này khí đốt đèn flash? Chúng ta có thể sử dụng một van mở rộng lớn và để cho nó đi qua. Nếu chúng ta làm điều này, sau đó là một phần của các thiết bị bay hơi chứa đầy hơi mà không có tác dụng làm lạnh. Các máy nén sau đó có để nén khí này mà nó đã nén một lần. Tóm lại, chúng ta phải bỏ tỷ lệ nén và thiết bị bay hơi. Các giải pháp lý tưởng sẽ là để ngăn chặn sự hình thành của khí flash.

Image3

lpa

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến