LPA® Tour Trang 07

LPA® Tour Trang 07

trước | Kế tiếp

Nền tảng LPA® hệ thống không chỉ đó.

Sự đơn giản của hệ thống LPA® là những gì làm cho nó độc đáo.

Một máy bơm lạnh định hướng nhỏ (phân đoạn kw) từ tính được đưa vào dòng chất lỏng. Áp lực của chất lỏng được tăng lên 8 đến 40 psi, trên điểm chớp cháy. Chất làm lạnh không thể bốc hơi cho đến khi nó đi qua van mở rộng. Đây là hệ thống lý tưởng.

Cylinder_Head_Cooling_Liquid_Injection

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến