Xem năng lượng hiệu quả

Xem năng lượng hiệu quả

Tiết kiệm năng lượng với LPA® và ứng dụng DXFC ™

Tùy thuộc vào các ứng dụng, các giai đoạn chuyển tiếp giữa áp lực đầu sử dụng máy nén hệ thống và làm mát miễn phí nổi sẽ phụ thuộc vào vị trí và yêu cầu hệ thống địa lý.

100% DXFC đạt được khi các ngân hàng lưu trữ môi trường xung quanh hoặc nhiệt lạnh hơn so với tải bốc hơi hoặc mong muốn để lại nhiệt độ nước cho các ứng dụng nước lạnh tùy thuộc vào thiết kế hệ thống và yêu cầu làm mát.

ngưng tụ-nhiệt độ tiết kiệm năng lượng-vs-

dx làm mát miễn phí

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến