Cycle với Device Ejector Expansion Transcritical Co2 lạnh

Cycle với Device Ejector Expansion Transcritical Co2 lạnh

Transcritical-Co2-lạnh-Cycle-với-Ejector-Expansion-Device

Việc mở rộng phun transcritical CO2 chu kỳ làm lạnh được đề xuất để cải thiện COP của chu kỳ CO2 transcritical cơ bản bằng cách giảm những tổn thất quá trình mở rộng. Một áp lực liên tục trộn mô hình cho phun được thành lập để thực hiện các phân tích nhiệt động lực học của việc mở rộng phun chu kỳ transcritical CO2.

Tải xuống toàn bộ bài viết >> Transcritical-CO2-lạnh-Cycle-với-Ejector-mở rộng-Device

Được đóng lại.

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến