Valefresh- Khuếch đại áp suất chất lỏng

Valefresh- Khuếch đại áp suất chất lỏng

Valefresh_l Liquid_pressure_amplification

Người ta cũng quyết định nghiên cứu lợi ích của việc sử dụng LPA (khuếch đại áp suất chất lỏng), trong một số cài đặt, cho phép thiết bị làm lạnh hoạt động ở mức hiệu quả hơn bằng cách cho phép áp suất xả của máy nén nổi với nhiệt độ môi trường. IRS trước đây đã cài đặt đo sáng phụ tại ValeFresh để có thể theo dõi chặt chẽ mức tiêu thụ năng lượng của nhà máy lạnh. Dữ liệu đã thuyết phục họ rằng LPA sẽ đóng góp thực sự cho tiết kiệm năng lượng và họ ủng hộ phán quyết của mình bằng cách đề nghị tài trợ một phần chi phí để đổi lấy một phần tiền tiết kiệm.

Kết quả
Tiết kiệm năng lượng Trong 12 tháng trước khi hoàn thành dự án, chi phí năng lượng để vận hành hệ thống là hơn 68,000 bảng. Nhưng chín tháng đầu tiên kể từ khi dự án hoàn thành đã chỉ ra khoản tiết kiệm hàng năm là 9,500 bảng - thể hiện thời gian hoàn vốn đầu tư là sáu năm.
Độ tin cậy hệ thống
Nhưng trong khi cải thiện hiệu quả của hệ thống, phần lớn là do sử dụng LPA, đã cắt giảm chi phí năng lượng, thậm chí tiết kiệm lớn hơn đã được thực hiện thông qua
cải thiện độ tin cậy. Trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi vận hành, IRS đã dành 360 giờ phản ứng cho nhà máy, sử dụng 771 Kg chất làm lạnh. Điều này tương đương với tổng chi tiêu là 20,444 bảng. Nhưng, trong 12 tháng kể từ khi hoàn thành dự án, IRS chỉ phải dành 11.5 giờ phản ứng cho nhà máy và không cần sử dụng chất làm lạnh. Điều này tương đương với tổng chi tiêu là £ 610. Cùng với nhau, hiệu quả năng lượng và độ tin cậy được cải thiện đã tiết kiệm cho ValeFresh gần 29,500 bảng trong năm đầu tiên.

Tải xuống> Nghiên cứu điển hình - Valefresh

Bình luận

CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến