Tải thư liệu

Tải thư liệu

  1. (cần thiết)
  2. (Email hợp lệ bắt buộc)
 

Hiện nay trong tải, một tập hợp các nghiên cứu nó thuộc nhiều năng lượng hiệu quả các hệ thống lạnh chất lỏng tự nhiên hay hữu cơ bao gồm | Co2 lạnh | Co2 Ejector điều hòa nhiệt độ | Ejector Thiết kế | nhà cung cấp năng lượng, thực hành tốt Hướng dẫn viên, các cơ quan Chính phủ, tạp chí, trường hợp nghiên cứu vv và các vật phẩm khác nhau quan tâm.

Đối với hướng dẫn kỹ thuật, bản vẽ, các đường cong dòng chảy hoặc các tập tin ứng dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến