DXFC ™ Treo Tường Chia AC đơn vị với ngoài trời Condenser

DXFC ™ Treo Tường Chia AC đơn vị với ngoài trời Condenser

DXFC-R290-SPLIT-UNIT-L

[Tiết lộ-23rd Công Tháng Mười 2016] DXFC, sự thay thế cho chạy nén hơi khi điều kiện bên ngoài mát mẻ. DXFC cung cấp một 120% bổ sung của ban nhiệm vụ làm mát AC khi nhiệt độ ngoài trời là 60F (16C) hoặc thấp hơn, ở một số vị trí địa lý, điều này có thể được cho là phần hay nhất của năm.

dữ liệu hoạt động dựa trên 50F (10C) nhiệt độ ngoài trời | Phạm vi nhiệt độ tối đa hoạt động ngoài trời / phút 50C / -30C | nhiệt độ dòng chất lỏng 10C | Air on / off thiết bị bay hơi 22 / 14C. Thiết bị bay hơi TD 12 K, TD giữa 4K không khí lỏng và thiết bị bay hơi để lại. Ngưng TD 12K, 22 / 10C.

Bình luậnCẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến