Co2 Cascade và tuần hoàn

Co2 Cascade và tuần hoàn

Co2 Cascade và Re-lưu thông

Được thiết kế để cung cấp lạnh Co2 môi chất lạnh lỏng đến vụ án hoặc thiết bị bay hơi trở lại nhiệt siphon như một phương tiện cung cấp một chu kỳ làm mát giai đoạn thứ hai.

Co2-thác-phx-lỏng-thu-với-LPA-bơm-mô-809-SS-Co2a

 CẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến