DXFC ™ Nhiệt động lực học

DXFC ™ Nhiệt động lực học

Tiết kiệm lên đến 95%, thời tiết cho phép

DXFC ™ thường là thích hợp nhất đối với khí hậu lạnh hoặc trung bình. Lạnh được phân phối bởi bơm LPA® cho thiết bị bay hơi mà nó hấp thụ nhiệt.

Nhiệt được hấp thụ bởi thiết bị bay hơi là thước đo sự chuyển pha tiềm ẩn và tốc độ dòng chảy của chất lỏng. Trong ví dụ của chúng tôi, 7,920 lb / hr của R134A nhập với mức 50F cho nhiệt năng lực cụ thể tiềm ẩn của chất lỏng là 81 Btu / lb cho phép một sự thay đổi 80% giai đoạn. 7,920 lb / giờ x 81 Btu's / lb x .8 = 42 tấn.

Ứng dụng bao gồm máy chủ điều hòa không khí trong phòng, cao ốc văn phòng nội máy lạnh công suất tăng nhiệt, điều hòa không khí hầm ngầm, cao / med / lạnh thấp nhiệt ứng dụng kho lạnh, sản xuất và lạnh khác làm lạnh nói chung.
dx làm mát miễn phí

dx làm mát miễn phíCẦN GIÚP ĐỠ? Bấm vào đây để trợ giúp trực tuyến